Phân lại địa giới hành chính giữa Thừa Thiên Huế và Quảng Trị

Tỉnh Quảng Trị thực hiện bàn giao để tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý toàn bộ hiện trạng sử dụng đất đai, tài sản gắn liền với đất và nhân khẩu, hộ khẩu của thôn Phú Xuân B (Tân Xuân) xã Hải Xuân và thôn Phú Kinh Phường xã Hải Hòa, huyện Hải Lăng.

 Chính phủ mới ban hành Nghị quyết số 31/2019 về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị tại 2 khu vực do lịch sử để lại.

Khu vực đầu tiên được xác định gồm khu giáp ranh giữa xã Hồng Thủy (huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế) và xã A Bung (huyện Đa Krông, Quảng Trị) nằm trên 6 mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 do Bộ Tài nguyên & Môi trường xuất bản năm 2009.

Khu vực còn lại là thôn Câu Nhi giáp ranh giữa các xã Phong Thu, Phong Mỹ (Phong Điền, Thừa Thiên Huế) và các thôn Tân Lập (xã Hải Ba), Phú Xuân B (Tân Xuân, xã Hải Xuân), Phú Kinh Phường (xã Hải Hòa), Câu Nhi (xã Hải Chánh) thuộc huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Các địa phương này nằm trên 2 mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 do Bộ Tài nguyên & Môi trường xuất bản năm 2009.

Căn cứ đường địa giới hành chính đã được xác định tại thực địa và trên bản đồ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện bàn giao để tỉnh Quảng Trị quản lý toàn bộ hiện trạng sử dụng đất đai, tài sản gắn liền với đất và nhân khẩu, hộ khẩu của thôn Pire 1 (thôn 6) và thôn Pire 2 (thôn 7) thuộc xã Hồng Thủy, huyện A Lưới.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Trị thực hiện bàn giao để tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý toàn bộ hiện trạng sử dụng đất đai, tài sản gắn liền với đất và nhân khẩu, hộ khẩu của thôn Phú Xuân B (Tân Xuân) xã Hải Xuân và thôn Phú Kinh Phường xã Hải Hòa, huyện Hải Lăng.

Được biết, khu vực giáp ranh này đã xảy ra các vụ tranh chấp giữa một số người dân địa phương.

Hữu Dũng - TBCKVN

Đối tác