Quảng Trị ưu tiên thu hút các nhà đầu tư chiến lược

Quảng Trị nỗ lực thực hiện tổng mức đầu tư toàn xã hội 100.000 tỷ đồng web: www.diaochue.vn Hotline: 0934789100

Đối tác